Obsługa księgowa

 • prowadzenie ewidencji do celów podatku zryczałtowanego
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • prowadzenie ewidencji VAT i innych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia

Obsługa kadrowo-płacowa

 • ewidencja danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • zarządzanie wynagrodzeniami
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby m. in. ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe),
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS)

Usługi prawne

 • porady prawne
 • sporządzanie umów
 • sporządzanie dokumentów rejestrowych i innych
 • sporządzanie pism procesowych
 • opinie prawne
 • pozwy w postępowaniu nakazowym i uproszczonym

Pozostałe usługi

 • zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych (m. in. indywidualnej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego)
 • optymalizacja zobowiązań podatkowych
 • doradztwo finansowo-księgowe
 • audyt ksiąg i ewidencji
 • audyt ZUS